Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica maart 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Urinaire incontinentie door hyperactiviteit van de m. detrusor
Penicilline V siroop magistraal
Anti-aggregantia voor de preventie van pre-eclampsie en de complicaties ervan
Behandeling van essentiële tremor
Risico van gastroschisis door geneesmiddelen
Kava-Kava en hepatotoxiciteit