Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica januari 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwigheden 2009, stand van zaken 5 jaar later: dabigatran en rivaroxaban; vildagliptine; ulipristal; estradiol + diënogest; methylnaltrexon; paliperidon; rotigotine; abatacept en tocilizumab; rupatadine
Recente informatie december 2014: canagliflozine, enzalutamide, trastuzumab-emtansine
Bijkomende voorzorgsmaatregelen bij het voorschrijven van ivabradine