Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2000
Artikels
Beta-blokkers bij hartfalen: de CIBIS-II studie en de MERIT-HF studie
Prenatale corticotherapie
Voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen
Vormingsdag voor de Belgische ziekenhuizen
Tramadol en orale anticoagulantia
Orale anticonceptiva en cardiovasculaire risico’s
Plotselinge slaapaanval bij patiënten behandeld met ropinirol
Rachitis bij het kind door calciumtekort