Recente informatie

[Reeds verschenen in de rubriek ' Goed om weten' op onze website op 23/10/2007]

  • Hoofdstuk 2.9. Addendum. Een zalf voor rectaal gebruik op basis van nitroglycerine 0,4 % (Rectogesic®) is beschikbaar als specialiteit (sinds oktober 2007) voor pijnverlichting bij chronische anale fissuren. De werking zou berusten op relaxatie van de interne anale sfincter. Volgens de beschikbare gegevens laat deze behandeling toe de gemiddelde dagelijkse pijnintensiteit te verminderen, maar het effect op de pijn bij defecatie of op de genezing lijkt minimaal. Hoofdpijn wordt gezien bij meer dan de helft van de behandelde patiënten. De symptomatische behandeling van pijn bij chronische anale fissuren berust in de eerste plaats op aanpassingen van de levensstijl. Bij falen daarvan kan een lokale behandeling met nitroglycerine of een chirurgische behandeling overwogen worden.
  • Hoofdstuk 8.1.3. Tigecycline (Tygacil®), een derivaat van minocycline, is het eerste antibioticum van de klasse van de glycylcyclines (beschikbaar sinds oktober 2007). Tigecycline, intraveneus toegediend, wordt voorgesteld voor de behandeling in hospitaalmilieu van gecompliceerde bacteriële huidinfecties en intra-abdominale infecties. Zijn ongewenste effecten zijn vergelijkbaar met deze van de tetracyclines; meest frequent zijn nausea en braken. Rekening houdend met de geringere ervaring met tigecycline en met zijn kostprijs, is het geen eerstekeuzemiddel.
  • Hoofdstuk 9.1.1.1.10. Een tweede vaccin tegen humaan papillomavirus (Cervarix®) is in België op de markt sinds oktober 2007. In tegenstelling tot het eerste vaccin (Gardasil®), bevat Cervarix® enkel de L1-eiwitten van het humane papillomavirus types 16 en 18 (verantwoordelijk voor 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker) en is het enkel geregistreerd voor de preventie van hooggradige cervicale intra-epitheliale neoplasie en van baarmoederhalskanker (niet voor de preventie van externe genitale wratten). Zoals met Gardasil® bestaat de vaccinatie met Cervarix® uit 3 intramusculaire injecties, maar het vaccinatieschema is licht verschillend (schema 0-2-6 maand voor Gardasil®, schema 0-1-6 maand voor Cervarix®). De kostprijs per dosis is dezelfde voor de twee vaccins (137,40 €), maar Cervarix® wordt niet terugbetaald (situatie op 15 oktober 2007). Wat betreft de plaats van vaccinatie tegen humaan papillomavirus verwijzen we naar de Folia van augustus 2006 , januari 2007 en oktober 2007 .