Acetylsalicylzuur in de primaire preventie van cardiovasculaire events en kanker

De plaats van acetylsalicylzuur in de primaire preventie van cardiovasculaire events en kanker werd reeds meerdere malen in de Folia besproken [zie Folia februari 2009 , september 2010 en maart 2011 ]. In een recente meta-analyse van 9 gerandomiseerde studies bij patiënten zonder cardiovasculaire events (in totaal 100.000 deelnemers geïncludeerd) werd het effect van acetylsalicylzuur (75 à 500 mg per dag naargelang de studies) geëvalueerd op een aantal vasculaire en niet-vasculaire eindpunten in primaire preventie [ Arch Intern Med 2012; 172: 209-16 (doi:10.1001/archinternmed.2011.628)]. De resultaten na een follow-up van gemiddeld 6 jaar tonen dat met acetylsalicylzuur het aantal cardiovasculaire events met 10 % verminderd was (Number Needed to Treat = 120), vooral het aantal gevallen van niet-fataal myocardinfarct; het risico van majeure bloeding was daarentegen met 30 % verhoogd (Number Needed to Harm = 73). Toediening van acetylsalicylzuur leidde niet tot een significante daling van de cardiovasculaire mortaliteit of van de mortaliteit ten gevolge van kanker. Deze gegevens bevestigen dat routinematig gebruik van acetylsalicylzuur in primaire preventie niet aangeraden is, noch ter preventie van cardiovasculaire events, noch ter preventie van kanker. Acetylsalicylzuur aan een dosis van 75 à 100 mg per dag blijft wel de eerstekeuzebehandeling in de secundaire preventie van cardiovasculaire events.