Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica november 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Verlenging van het QT-interval en torsades de pointes door geneesmiddelen
Recente informatie oktober 2012
Bericht voor de apothekers
Statines in primaire preventie: een stand van zaken
Over misbruik van methylfenidaat en over het fenomeen van Raynaud door centrale stimulantia