Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica april 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Originele specialiteit of generische specialiteit: welke factoren spelen bij de keuze een rol?
Het Franse geneesmiddelenagentschap contraindiceert gebruik van metoclopramide tot de leeftijd van 18 jaar
Gebruik van hypnotica, en sterfte en kanker: signaal, maar geen evidentie
Nieuwe contra-indicaties voor suppo’s met terpeenderivaten (zoals eucalyptol, kamfer)
Blootstelling in utero aan chemotherapie
Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad i.v.m. centrale stimulantia bij kinderen en i.v.m. psychofarmaca bij ouderen
Geneesmiddelenbewaking: sartanen: toch geen verhoogd kankerrisico?
Flash: kent u "Folia Express"?