Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica september 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Antivirale middelen bij Herpes simplex-virusinfecties
Recente informatie
Posologie van de associatie amoxicilline + clavulaanzuur
Erratum in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium 2008
Antibacteriële profylaxis in geval van meningokokkenmeningitis
Aanbevelingen inzake infecties door Clostridium difficile
Anticonceptie tijdens behandeling met isotretinoïne
Acute verslechtering van myasthenia gravis tijdens behandeling met moxifloxacine