Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica augustus 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Symptomatische behandeling van gonartrose in de eerste lijn
Hormonale behandeling van nietgemetastaseerd borstcarcinoom: de ATAC-studie
Vaccinatie tegen influenza: winter 2008-2009
“Dierhouderij-gerelateerde” meticilline-resistente Staphylococcus aureus
Kent u “Folia express”?
Behandeling van hypertensie bij ouderen
Lyell-syndroom en Sint-Janskruid