Handvaten voor het afbouwen van antidepressiva (Folia juni 2022): de afbouwschema’s zijn vereenvoudigd

In het artikel Handvaten voor het afbouwen van antidepressiva in de Folia van juni 2022 worden voor een aantal antidepressiva concrete afbouwschema’s voorgesteld. We hebben de schema’s vereenvoudigd, zonder dat de eigenlijke doseringsstappen zijn veranderd. We hebben nu voor elk antidepressivum drie schema’s:

  • Schema 1: afbouw naar de gebruikelijke dosering;

  • Het “snelle” afbouwschema 2: afbouwschema in afwezigheid van consistente risicofactoren;

  • Het “trage” afbouwschema 3: afbouwschema in aanwezigheid van consistente risicofactoren.

In het Folia-artikel is ook de tekst onder de subtitel “Goed gebruik van de afbouwschema’s die in dit artikel worden voorgesteld” geüpdatet.

De reden van de vereenvoudiging van onze afbouwschema’s is de volgende.
Er was een contradictie in onze schema’s, die gebaseerd zijn op het Multidisciplinair document “Afbouwen SSRI’s & SNRI’s” (samengesteld door enkele Nederlandse organisaties waaronder het KNMP). Bij patiënten die op een hoger dan gebruikelijke dosering staan aan de start van de afbouw, werden het “snelle” en het “trage” afbouwschema als gelijkwaardige opties voorgesteld. Een hoger dan gebruikelijke dosering is evenwel een “consistente risicofactor” (zie Folia-artikel voor uitleg), met a priori de aanbeveling om het “trage” afbouwschema te volgen. Nu wordt in onze schema’s voor deze patiënten inderdaad duidelijk het “trage” schema aanbevolen. Enkel in overleg met de patiënt, en wanneer hij/zij eventuele ontrekkingsverschijnselen accepteert, kan toch gekozen worden voor het “snelle” afbouwschema. In ons aangepast artikel is de afbouw naar de gebruikelijke dosering in een aparte tabel geplaatst, en de “snelle” en “trage” schema’s worden telkens gestart aan de gebruikelijke dosering. Deze aanpassing kwam er na overleg met één van de auteurs van het Multidisciplinair document (KNMP) en overleg binnen de redactie van het BCFI.