Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juli 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Ondanks enkele nieuwe publicaties blijft onderbouwing uit gerandomiseerde studies voor lagere streefwaarden bij antihypertensieve behandeling onvoldoende
Twee Cochrane Reviews, geüpdatet in 2020, concluderen dat er onvoldoende evidentie is uit gerandomiseerde studies voor een meerwaarde van intensievere bloeddrukverlaging dan de traditionele 140/90 mmHg. Twee meer recente publicaties uit 2021 wijzigen deze conclusie niet.
Invloed van vitamine D supplementen op mortaliteit
De D-Health trial is een grootschalige RCT die toont dat preventieve inname van vitamine D supplementen in hoge maandelijkse dosering bij een populatie van 60-plussers, geen effect heeft op de totale mortaliteit.
Kritiek op intermediaire eindpunten in de oncologie
Het gebruik van sommige intermediaire eindpunten in studies zorgt voor onduidelijkheid over het reële klinisch voordeel van heel wat antitumorale geneesmiddelen.
Apenpokken: enkele bronnen die up-to-date informatie geven [update op 07/11/22]
Goed om te weten
Het Repertorium “editie 2022”: update van laatste reeks hoofdstukken gepubliceerd
Recente informatie: juni 2022: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
colecalciferol 10 000 IE/ml (Thorens® )
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
risdiplam (Evrysdi®)
tixagevimab + cilgavimab (Evusheld®▼)
Nieuwe vormen
tofacitinib drinkbare oplossing (Xeljanz®▼ )
Homeopatische geneesmiddelen
Actheane® Coryzalia®
Actheane® Coryzalia®
  Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
ferrimaltol (Feraccru® )
Andere wijzigingen
Terugbetalingen
Voorschrift
Direct Healthcare Professional Communications
Geneesmiddelenbewaking
Vitamine D: accidentele overdosering bij zuigelingen en kinderen
Er zijn verschillende meldingen geweest aan het Franse antigifcentrum van overdosering met vitamine D bij zuigelingen en kinderen. In dit artikel worden deze casussen besproken en wordt gewezen op de problemen die zich kunnen voordoen bij toediening van vitamine D aan zuigelingen.