Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica december 2022
Focus
Behandeling van type 2-diabetes: epidemiologische gegevens over gliflozinen
De resultaten lijken een voordeel van de gliflozinen op het risico van hartfalen te bevestigen. Gerandomiseerde, gecontroleerde studies nodig zijn om de behandelingskeuzes bij type 2-diabetes te ondersteunen.
Vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap: werkzaamheid en veiligheid in 2022
De beschikbare gegevens in 2022 ondersteunen de aanbeveling om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest en zo de jonge zuigeling te beschermen.
Langetermijnbehandeling met antipsychotica bij patiënten met schizofrenie
Een onderhoudsbehandeling met antipsychotica bij patiënten met schizofrenie vermindert de kans op herval aanzienlijk. Meer prospectief onderzoek is nodig over de werkzaamheid en ongewenste effecten van antipsychotica op lange termijn.
Nieuws
COVID-19: vaccineren van kinderen van 6 maand tot 5 jaar: enkel hoogrisicokinderen
Een COVID-19 vaccin is sedert november beschikbaar voor vaccinatie van kinderen van 6 maand tot 4 jaar. De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om enkel zuigelingen en jonge kinderen met hoog risico van ernstige COVID-19 te vaccineren.
Onbeschikbaarheid thiopental: alternatieven bij het toepassen van euthansie
Thiopental, gebruikt voor coma-inductie bij euthanasie, is niet langer beschikbaar op de Belgische markt. Invoer van thiopental uit het buitenland of gebruik van propofol vormen de alternatieven.
Auditorium
Een nieuwe MedicatieQuiz – Endocrino-special
Voor u gelezen
Restricties rond voorschrijven van de JAK-inhibitoren bij chronische inflammatoire aandoeningen door ernstige ongewenste effecten
Lecanemab bij patiënten met vroege ziekte van Alzheimer: hype en hoop moeten getemperd worden
De CLARITY-AD-studie met lecanemab toont een tragere achteruitgang in cognitie en functioneren ten opzichte van placebo, maar de klinische relevantie is twijfelachtig en de ongewenste effecten potentieel ernstig.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
isoprenaline voor infuus (Isoprenaline HCl Macure®)
lorazepam voor injectie (Lorazepam Macure® )
sufentanil sublinguaal (Dzuveo® )
 Nieuwigheden in de oncologie
brexucabtageen autoleucel (Tecartus®▼ )
 Nieuwe formuleringen
dabigatran (Pradaxa® )
 Terug op de markt
flurazepam (Staurodorm® )
 Stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
kamfer + menthol + terpentijn voor cutaan gebruik (Algis-Spray®)
dalteparine (Fragmin® )
dipyridamol (Dipyridamole EG®)
domperidon suspensie (Motilium® suspensie )
Gewijzigde terugbetalingen
dapagliflozine (Forxiga® )
tralokinumab (Adtralza®▼)