Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica november 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute lage luchtweginfecties in de eerste lijn
Vaccinatie tegen pneumokokken bij volwassenen: herzien advies van de HGR
Als voorkeursschema voor de primovaccinatie wordt nu in alle doelgroepen (ook deze met het hoogste risico) één dosis van het recent beschikbaar gekomen PCV20-vaccin aanbevolen. Enkele commentaren worden gegeven.
Vaccinatie tegen zona (herpes zoster): herzien advies van de HGR en kosteneffectiviteitsrapport van het KCE
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) beveelt vaccinatie met het recombinante zonavaccin aan bij alle personen vanaf 60 jaar en bij immuungecompromitteerde volwassenen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) besluit dat deze vaccinatiestrategie op dit ogenblik niet kosten-effectief is (te duur in vergelijking met de te verwachten gezondheidswinst). Enkele reflecties worden gegeven.
Recente informatie november 2022: nieuwigheden, stopzettingen en onderbrekingen van het in de handel brengen, andere wijzigingen
Goed om te weten
COVID-19: een derde bivalent vaccin (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5®) is vergund en wordt gebruikt in de herfstcampagne voor de tweede booster tegen COVID-19
Vanaf volgende maand steken we de Folia in een nieuw jasje
Recente informatie: oktober en november 2022: nieuwigheden, stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
paracetamol + ibuprofen (Nuralgan® )
rimegepant (Vydura®▼)
aangepast mRNA-COVID-19-vaccin tegen Omicron BA.4-5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
andexanet alfa (Ondexxya®▼)
 Stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
mesterolon (Proviron® )
folcodine
temsirolimus (Torisel®)
vitex agnus-castus (Donnafyta Premens®)
 Andere wijzigingen
Medische noodprogramma's en programma's voor gebruik in schrijnende gevallen
Nieuwigheden in de eerste lijn
ivermectine per os (Ivermectin Substipharm®)
COVID-19-vaccin met verlaagde dosis voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar (Comirnaty 3 µg /dose ®▼)
Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
cenobamaat (Ontozry®▼ )
odevixibat (Bylvay®▼)
somatrogon (Ngenla®▼)
Nieuwigheden in de oncologie
zanubrutinib (Brukinsa®▼)
Nieuwe formuleringen
beclomethason + formoterol + glycopyrronium 172/5/9 µg (Trimbow®)
Stopzettingen en onderbrekingen van het in de handel brengen (>1 jaar)
chlorhexidine + retinol (Neo-Cutigenol®)
ertugliflozine ▼ (Steglatro®, Segluromet®, Steglujan®)
flumetason (Locacortène®)
fosamprenavir (Telzir®)
salbutamol per os (Ventolin® comprimés)
Andere wijzigingen
Programma’s voor schrijnende gevallen en medische-noodprogramma’s
Geneesmiddelenbewaking
Risico van meningeoom en progestagenen
Na evaluatie van het risico van meningeoom heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in 2020 en 2022 een aantal risicobeperkende maatregelen genomen voor cyproteron, chloormadinon en nomegestrol. Deze progestagenen zijn onder andere aanwezig in orale anticonceptiva.