Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica april 2005
Artikels
Deze maand in de Folia
Farmacotherapie bij chronisch obstructief longlijden: een update
Februari-maart 2005
Atopische dermatitis: waarschuwing betreffende pimecrolimus en tacrolimus
Myalgie en rhabdomyolyse door ezetimibe
Behandeling van "restless legs syndrome”
Fyto-oestrogenen
COX-2-selectieve NSAID’s: wijziging van de bijsluiters
Risico van gastro-intestinale bloedingen met SSRI’s
Virilisatie bij kinderen waarvan de vader een lokaal testosteronpreparaat gebruikte