Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica oktober 2005
Artikels
Deze maand in de Folia
vanwaar de discrepanties tussen observationele en gerandomiseerde studies?
Recente informatie september 2005
Wijziging van de terugbetaling van de vaccins tegen influenza
De ASCOT-studie over antihypertensieve behandeling
Hormonale substitutietherapie bij primaire ovariële disfunctie
Mucolytica bij COPD
Antibiotica in de preventie van myocardinfarct
Sint-Janskruid en zwangerschap
Urineretentie na gebruik van metoclopramide en domperidon omwille van acute gastro-enteritis