Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juni 2005
Artikels
Deze maand in de Folia
Rationeel gebruik van antibiotica bij urineweginfecties in de eerste lijn
Behandeling en preventie van parodontale aandoeningen
Thalidomide: wijziging in de procedure van voorschrijven en afleveren
Overschakelen van intraveneuze antimicrobiële therapie naar orale behandeling
Teratogeniteit van de retinoïden voor lokaal gebruik