Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica januari 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Diabetes en zwangerschap
Rosiglitazon niet langer aanbevolen door diabetesverenigingen
De ACCOMPLISH-studie over behandeling van hypertensie bij een hoogrisicopopulatie
De JUPITER-studie over het gebruik van rosuvastatine in primaire preventie
Vaccins tegen humaan papillomavirus: uitbreiding van de terugbetaling tot en met de leeftijd van 18 jaar
Lezersbrief: posologie van de associatie amoxicilline + clavulaanzuur
Recente informatie
Geneesmiddelenbewaking: bisfosfonaten en bot-, spier- en gewrichtspijn