Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Antitrombotische behandeling: enkele recente publicaties
Recente informatie
De GISSI-HF studies over essentiële vetzuren en rosuvastatine bij chronisch hartfalen
Contra-indicaties van metformine
Nieuwe website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Genetische factoren in het ontstaan van ongewenste effecten