Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juni 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Antipsychotica: recente gegevens over doeltreffendheid en ongewenste effecten
Goed om te weten: risico van brandwonden door metaalbevattende pleisters bij MRI
Fluoride ter preventie van cariës
Verkoop van geneesmiddelen via internet
Recente informatie
Anticholinergica via inhalatie bij COPD: herevaluatie van de veiligheid
Flash: de ALLHAT-studie en startmedicatie voor hypertensie
Geneesmiddelenbewaking: ongewenste effecten van drie nieuwe antidiabetica: exenatide, sitagliptine en vildagliptine