Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica april 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over vaccinatie
Advies van de Hoge Gezondheidsraad over gebruik van fluoridehoudende tandpasta’s
Antibiotische behandeling versus appendectomie
Tiotropium ook bij astma?
Aanpak van orthostatische hypotensie
Recente informatie maart 2013
Corticosteroïden en neuropsychiatrische ongewenste effecten
Inhalatiecorticosteroïden en effect op uiteindelijke lengte op volwassen leeftijd
Mededeling van het FAGG: aanvulling bij de brief over orale oestroprogestagene associaties voor anticonceptie en risico van veneuze trombo-embolie
Pandemrix® en narcolepsie