Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Recente gegevens over calcium en vitamine D
Toenemende incidentie van kinkhoest: moet de vaccinatiestrategie worden herzien?
Recente informatie januari 2013
Tamoxifen: 5 of 10 jaar behandelen?
Dabigatran: nieuwe contra-indicatie
Risico van veneuze tromboembolie door oestroprogestagene anticonceptiva op basis van desogestrel, drospirenon en gestodeen: (g)een reden tot paniek?
Piperacilline + tazobactam: risico van onverenigbaarheden bij reconstitutie met sommige oplosmiddelen
Accidentele inspuiting van epinefrine bij gebruik van de auto-injector