Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica januari 2024
Focus
Wat is de winst van semaglutide op klinische eindpunten bij patiënten met obesitas zonder diabetes?
De SELECT-studie toont een winst van semaglutide-injectie op het optreden van cardiovasculaire events bij patiënten met obesitas zonder diabetes maar met cardiovasculaire antecedenten. Er blijft bezorgdheid bestaan over bepaalde ongewenste effecten en de hoge kostprijs. Ook is de optimale duur van de behandeling nog onduidelijk.
Handvaten voor het afbouwen van antidepressiva (update 2024)
In deze tekst worden handvaten aangereikt en concrete schema’s voorgesteld voor de afbouw van frequent gebruikte antidepressiva in de eerste lijn, rekening houdend met de Belgische context. Dit artikel vervangt onze tekst in Folia juni 2022.
Tweede RSV-vaccin: werkzaamheid en veiligheid bij 60-plussers
Met de commercialisering van Abrysvo® is er een 2de RSV-vaccin voor de vaccinatie van 60-plussers in België. De vaccins geven bescherming tegen RSV-ziekte, maar belangrijke gegevens ontbreken, onder andere over bescherming bij personen met het hoogste risico van ernstige ziekte. De vaccins zijn duur en worden niet terugbetaald.
Passieve bescherming tegen RSV van zuigelingen door vaccinatie van de moeder
Abrysvo® is het eerste RSV-vaccin bestemd voor de bescherming van zuigelingen via vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. De vaccinatie beschermt de zuigeling tegen symptomatische RSV-infectie, maar belangrijke vragen blijven onbeantwoord en de veiligheid moet beter worden gedocumenteerd.
Nieuws
Informatiecampagne 2024 over nucleaire risico’s en de distributie van jodiumtabletten
Op 22 januari 2024 start de informatiecampagne over nucleaire risico’s. Alle jodiumtabletten uit 2010 zullen worden omgeruild voor tabletten uit 2017.
Het Repertorium “editie 2024”: update van een eerste reeks hoofdstukken gepubliceerd
Een eerste reeks hoofdstukken van de “editie 2024” van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is op dit moment afgewerkt en online geplaatst. In dit artikel vermelden we de belangrijkste nieuwigheden.
Dankwoord aan de experten
Bij de voorbereiding van de Folia-artikels worden deze regelmatig nagelezen door experten. Dank aan de experten die in 2023 hun commentaren zonden.
Auditorium
Nieuwe e-learning: observationele studies
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
vaccin tegen het RSV-virus (Abrysvo®▼) 
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
pasireotide (Signifor®) 
roxadustat (Evrenzo®▼) 
vutrisiran (Amvuttra®▼) 
 Nieuwigheden in de oncologie
polatuzumab vedotine (Polivy®▼) 
 Nieuwe indicaties
relugolix + estradiol + norethisteron (Ryeqo®▼) 
 Stopzettingen van commercialisatie
clorofeen (Neo-Sabenyl®)
zidovudine 100 mg harde capsules (Retrovir®)
Terugbetalingen
aciclovir (Aciclovir®AB )
insuline glargine (Abasaglar® )
interferon alfa-2a (Pegasys® )