Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica april 2024
Focus
Elk geneesmiddel op het juiste moment! Deel 2: bij de maaltijd
Wat is het beste moment om een geneesmidddel in te nemen? In dit tweede artikel van onze Folia-reeks bespreken we een aantal geneesmiddelen die bij de maaltijd moeten worden genomen: bepaalde antibiotica, anti-inflammatoire middelen en antidiabetica.
Voor u gelezen
Lagere therapeutische waarde voor bijkomende indicaties ten opzichte van oorspronkelijke indicatie
Steeds vaker worden nieuwe indicaties toegekend aan bestaande geneesmiddelen. Voor deze nieuwe indicaties heeft het geneesmiddel vaak een beperktere meerwaarde dan voor de oorspronkelijke indicatie.
Het wijzigen van primaire eindpunten in lopende studies
Primaire eindpunten die worden aangepast terwijl de studie nog lopende is? In RCT’s met oncologische middelen gebeurt het vaak. En in de meeste publicaties wordt dit niet gerapporteerd.
Nieuws
COPD: nieuw initiatief Goed Gebruik van Geneesmiddelen in de apotheek
Sinds 1 april 2024 kunnen apothekers begeleidingsgesprekken aanbieden aan patiënten met COPD. Wat zijn de voorwaarden en hoe verloopt dit initiatief?
Het Repertorium “editie 2024”: update van een tweede reeks hoofdstukken gepubliceerd
De jaarlijkse update van de hoofdstukken Ademhalingsstelsel, Hormonaal stelsel, Osteo-articulaire aandoeningen, Infecties, Antitumorale middelen, Oftalmologie en Anesthesie van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is afgewerkt en online geplaatst. We vermelden de belangrijkste nieuwigheden.
Het BELpREG-project, een Belgisch zwangerschapsregister
Sinds 2022 verzamelt BELpREG gegevens over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap via vragenlijsten. Lees hier hoe de zwangere vrouw kan deelnemen aan dit project.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
levofloxacine + dexamethason oculair (Ducressa®) 
 Nieuwigheden in de oncologie
glofitamab (Columvi®▼ ) 
 Nieuwe indicaties
dapagliflozine (Forxiga® ) 
20-valent pneumokokkenvaccin (PCV20, Prevenar20®, het vroegere Apexxnar®) 
​Terug op de markt
frovatriptan (Frovatex®)
​Terugbetalingen
Aciclovir Sandoz® 200 et 800 mg
midazolam (Buccolam®)
hooggedoseerd influenzavaccin (Efluelda® )
 Stopzettingen van commercialisatie
cyproteron 10 mg (Androcur® 10 mg)
 Onderbrekingen van commercialisatie (langdurige onbeschikbaarheden)
darvadstrocel (Alofisel® )
miconazole orale gel (Daktarin® gel oromuq.)
​Kritieke onbeschikbaarheden in de ambulante zorg
acetylsalicylzuur 500 mg inj. (Aspegic®, Acetylsalicylzuur Sandoz®)
bleomycine
olanzapine inj. 300 mg (Zypadhera® inj. 300 mg)
Geneesmiddelenbewaking
Colchicine: herinnering aan het risico van overdosering
La Revue Prescrire herinnert aan de nauwe therapeutisch-toxische marge van colchicine. Overdosering heeft potentieel ernstige gevolgen. De dosering moest strikt worden gerespecteerd, met aandacht voor nier- of leverinsufficiëntie en de talrijke interacties.
Combinatie van een SSRI + een NSAID: verhoogd risico van gastro-intestinale bloedingen
La Revue Prescrire vestigt de aandacht op het verhoogde risico van gastro-intestinale bloedingen wanneer SSRI's en NSAID's worden gecombineerd. Een meta-analyse van observationele studies toont een risicotoename met factor 2 (vergeleken met een SSRI alleen) en met factor 1,5 (vergeleken met een NSAID alleen).