Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica maart 2024
Focus
Omega 3-vetzuren: meer nadelen dan voordelen?
Op basis van recente meta-analyses waarschuwt EMA voor een verhoogd risico van voorkamerfibrillatie met (hooggedoseerde) omega 3-vetzuurpreparaten. Aangezien er ook onvoldoende evidentie is voor de werkzaamheid, lijkt de risico-baten balans momenteel negatief.
Moeten we bij COPD de voorkeur geven aan de combinatie LABA + LAMA of aan de combinatie ICS + LABA ?
De resultaten over de werkzaamheid van de combinatie LABA + LAMA versus de combinatie ICS + LABA bij COPD zijn niet eenduidig. ICS + LABA verhogen het risico op pneumonie.
Voor u gelezen
Isotretinoïne: suïciderisico en psychiatrische stoornissen?
Een meta-analyse van observationele studies in JAMA Dermatology toont dat mensen die isotretinoïne gebruiken geen verhoogd risico hebben op suïcidepogingen of psychiatrische stoornissen. Wat moet je weten over deze studie?
Eczeem bij kinderen: welk emolliens heeft de voorkeur?
Bij kinderen met eczeem is er geen verschil in werkzaamheid en veiligheid tussen de verschillende vormen van emolliëntia (melk, crème, gel of zalf).
Nieuws
Wil je meer halen uit het Repertorium?
Over de vermelding “deelbaar” bij de tabletten in het Repertorium
Sinds kort vermelden we in het Repertorium ter hoogte van de tabletten of ze te delen zijn in gelijke dosissen (kwantitatief deelbaar) of dat ze enkel deelbaar zijn om de inname te vergemakkelijken (niet-kwantitatief deelbaar).
Auditorium
Nieuwe e-learning: FoliaQuiz - Noodanticonceptie
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
lidocaïne + tetracaïne crème (Pliaglis®) 
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
atogepant (Aquipta®) 
maribavir (Livtencity®▼) 
 Nieuwigheden in de oncologie
nivolumab + relatlimab (Opdualag®▼) 
tremelimumab (Imjudo®▼) 
 Nieuwe indicaties
alirocumab (Praluent®)
empagliflozine (Jardiance® )
 Stopzettingen van commercialisatie
eptifibatide (Integrilin®)
etravirine 25 mg (Intelence®)
sennoside B (Grains de Vals Senna®)
​Kritieke onbeschikbaarheden
dulaglutide (Trulicity®)
olanzapine 210 mg inj. (Zypadhera® )
​Terugbetalingen
dapagliflozine 10 mg (Forxiga® )
Geneesmiddelenbewaking
Pseudo-efedrine: nieuwe ernstige cerebrovasculaire ongewenste effecten
De Europese gezondheidsinstanties identificeerden twee zeldzame maar potentieel ernstige, cerebrovasculaire ongewenste effecten met pseudo-efedrine: het posterior reversibel encefalopathiesyndroom (PRES) en het reversibel cerebraal vasoconstrictiesyndroom (RCVS). Het BCFI-standpunt blijft dat de risico-batenverhouding van orale vasoconstrictoren negatief is.