Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica maart 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van chronisch hartfalen met gedaalde ejectiefractie
De editie 2014 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium
Herziene richtlijn over de aanpak van hypertensie
Recente informatie februari 2014: co-dergocrine
De cardiovasculaire veiligheid van tiotropium