Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Medicamenteuze aanpak van bipolaire stoornis
Reactie van het BCFI op een publicatie van La Revue Prescrire
Recente informatie januari 2014: ingenolmebutaat, iopamidol, tafamidis
Risico van veneuze trombo-embolie met progestageen-alleen anticonceptiva
Risico van ernstige enteropathie met olmesartan