Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica mei 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Antistollingsbehandeling bij voorkamerfibrillatie: vitamine K-antagonisten of nieuwe orale anticoagulantia?
Aanscherpen van de aanbevelingen rond vaccinatie tegen polio
Levertoxiciteit van agomelatine