Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica januari 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwigheden 2008, stand van zaken 5 jaar later: aliskiren, berendruif, exenatide en sitagliptine, fesoterodine, melatonine, nabumeton, retapamuline, rimonabant, natalizumab
Recente informatie december 2013: ceftarolinefosamil, decitabine, lixisenatide, dihydroergotamine oraal, ketoconazol oraal, ritodrine oraal
Herziene adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen en bij hoogrisicokinderen
Beperking van het gebruik van de Beta 2-mimetica als tocolyticum