Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica januari 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2010: stand van zaken 5 jaar later
Recente informatie: december 2015
  • turoctocog alfa
  • ledipasvir + sofosbuvir
  • nintedanib
  • idelalisib
  • olaparib
Geneesmiddelenbewaking
Mirabegron en risico van verhoogde bloeddruk