Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juni 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
De transparantiefiches: een update
Geen routinematige perioperatieve β-blokkade bij niet-cardiale heelkunde
Recente informatie: mei 2016
  • tiotropium + olodaterol; midazolam in buccale oplossing; pembrolizumab
Goed om te weten
“Goed om te weten” bericht naar aanleiding van een lezersbrief over penicillinesiroop in magistrale bereiding
Geneesmiddelenbewaking
Hyponatriëmie van medicamenteuze oorsprong