Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Behandeling van diarree door Clostridium difficile
Vanaf 2017: stopzetting gedrukte Folia
In verband met onze zusterorganisaties
Geneesmiddelenbewaking
Risico van subacute cutane lupus erythematosus, zij het zeer laag, met protonpompinhibitoren
Recente informatie: januari 2016
  • apremilast
  • siltuximab
  • dibotermine alfa
  • methysergide
  • pizotifeen
  • efedrine nasaal
Goed om te weten
Moet de plaats van methylfenidaat bij kinderen en adolescenten met ADHD opnieuw geëvalueerd worden ?
Striktere controle van de systolische bloeddruk (<120 mmHg): nuttig voor sommige patiënten?