Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica september 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Opioïden bij de behandeling van chronische niet-kankerpijn
Aanpak van fibromyalgie
Recente informatie: juli - augustus 2016
  • propranolol
  • defibrotide
  • empagliflozine + metformine
  • vaccin tegen humaan papillomavirus met 9 HPV-types
  • pindolol
  • telaprevir
  • zinkgluconaat
  • alprostadil uretraal
  • chloroquine
Geneesmiddelenbewaking
Risico van pneumonie bij patiënten met copd