Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica februari 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
KCE-richtlijn over de behandeling van lage rugpijn en commentaar bij de plaats van opioïde analgetica
In de aanpak van lage rugpijn spelen geneesmiddelen slechts een beperkte rol. NSAID’s en weinig krachtige opioïden kunnen mits de nodige voorzorgsmaatregelen voor korte duur gebruikt worden. Voor paracetamol kan bij lage rugpijn in het algemeen geen werkzaamheid worden aangetoond, maar het is soms de enige optie die kan geprobeerd worden bij contra-indicaties voor NSAID’s en opioïden.
Doeltreffendheid van idarucizumab (Praxbind®, het antidotum van dabigatran) in noodsituaties
Idarucizumab is een doeltreffend en snel werkend antidotum van dabigatran bij ernstige bloeding of dringende heelkunde, maar het neutraliseren van een anticoagulerende behandeling is niet zonder gevaar.
Patiënten met tandpijn: een belangrijke risicogroep voor accidentele paracetamolintoxicatie
Om overgebruik en paracetamolintoxicatie te vermijden is het belangrijk om bij patiënten met tandpijn van bij het eerste contact te vragen naar de reeds ingenomen hoeveelheid paracetamol.
Recente informatie: januari 2018
 Nieuwigheden in de eerste lijn
buprenorfine (wekelijkse transdermale pleister)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
pitolisant
glecaprevir + pibrentasvir
deoxycholzuur
 Nieuwigheden in de oncologie
cabozantinib
 Schrappingen
norethisteron
ampicilline
Geneesmiddelenbewaking
PRAC adviseert om paracetamol met gereguleerde afgifte uit de markt te halen