Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica september 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Versnelde toegang tot innovatieve geneesmiddelen: ja, maar …
Een versnelde toegang tot veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige aandoeningen is in sommige gevallen verantwoord. Een essentiële voorwaarde blijft echter dat er voldoende aandacht is voor de evidentie rond de risico-batenverhouding en de kosten-batenverhouding.
Antitrombotica in de secundaire preventie van ischemisch CVA buiten het kader van voorkamerfibrillatie: twee recente studies
De conclusie van de Transparantiefiche “CVA: secundaire preventie” dat acetylsalicylzuur de eerste keuze is in de secundaire preventie van CVA bij patiënten zonder VKF of kleplijden, wordt niet gewijzigd door de NAVIGATE ESUS-studie en de POINT-studie.
Een behandeling van hepatitis C aan een veel lagere kostprijs: geen onbereikbare optie
Recente informatie: augustus 2018
 Nieuwigheden in de eerste lijn
fluticason + umeclidinium + vilanterol
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
insuline degludec + liraglutide
 Nieuwigheden in de oncologie
avelumab
ribociclib
 Schrappingen
dasabuvir
gecombineerd vaccin mazelen-rubella-bof-varicella
Geneesmiddelenbewaking
Mesalazine: roodbruine verkleuring van de urine na contact met natriumhypochloriet
Errata
Erratum: benralizumab (Recente informatie juli 2018)