Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica december 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Vervallen geneesmiddelen: wat te doen?
Kan een geneesmiddel eens de vervaldatum overschreden is nog gebruikt worden, en zo ja onder welke voorwaarden?
Geen profylactische behandeling van koortsconvulsies bij kinderen
Op basis van een Cochrane Review kan geen enkele profylactische behandeling van koortsconvulsies bij kinderen worden aanbevolen, noch intermittent bij een koortsepisode, noch continu.
Noxafil® (posaconazol): de maagsapresistente tabletten en de suspensie zijn niet zomaar uitwisselbaar
Dankwoord aan de experten
Goed om te weten
Elektronisch voorschrijven: pas verplicht vanaf 1 januari 2020
Recente informatie: november 2018
 Nieuwigheden in de eerste lijn
insuline glargine + lixisenatide
lesinurad
ramipril + amlodipine
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
cladribine
dimethylfumaraat
 Nieuwigheden in de oncologie
telotristat-ethyl
 Schrappingen
methoxsaleen
morfinesulfaat in oplossing
piperonylbutoxyde
Geneesmiddelenbewaking
Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) beperkt het gebruik van chinolonen omwille van soms sterk invaliderende ongewenste effecten