Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juli 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Depressie bij volwassenen: een aanbeveling voor goede medische praktijkvoering en een meta-analyse
Volgens de aanbeveling voor goede medische praktijkvoering (Domus Medica, vertaald door SSMG) is het beter niet routinematig antidepressiva te geven bij milde tot matige depressie; de aanbeveling is om bij ernstige depressie wel antidepressiva te geven, met steeds ook een belangrijke plaats voor psychologische ondersteuning. De auteurs van de meta-analyse (The Lancet) concluderen dat in gerandomiseerde studies over ernstige depressie bij volwassenen de antidepressiva werkzamer zijn dan placebo.
Zwangerschap en borstvoeding: aanpak van obstipatie
Wanneer in de aanpak van obstipatie bij een vrouw die zwanger is of borstvoeding geeft, voedings- en hygiëne maatregelen falen, komen bepaalde laxativa in aanmerking (vooral zwelmiddelen, macrogolpreparaten, lactulose, lactitol en sorbitol), maar de andere zijn te mijden (bv. laxativa op basis van minerale zouten, sommige contactlaxativa).
Goed om te weten
Elektronisch voorschrijven nog niet verplicht op 1 juni 2018
Recente informatie: juni 2018
 Nieuwigheden in de eerste lijn
ibuprofen + codeïne
alprostadil crème
Hedera helix
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir
indigokarmijn
 Schrappingen
lithiumsuccinaat + zink
Echinacea purpurea + Serenoa repens
malathion
Andere wijzigingen
vaccin tegen difterie-tetanus-kinkhoest
Geneesmiddelenbewaking
Febuxostat: twijfels over de cardiovasculaire veiligheid blijven bestaan na publicatie van de CARES-studie