Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica oktober 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
De Transparantiefiches: een update
​In dit artikel worden een aantal vermeldenswaardige nieuwigheden besproken rond volgende Transparantiefiches: "dementie", "dermatomycosen”, “diabetes”, “fluor vaginalis”, “incontinentie voor urine”, “seizoensgebonden allergische rhinitis (hooikoorts)” 
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Volgende onderwerpen komen in dit artikel aan bod: de duur van een antibioticabehandeling; de chinolonen; acute keelpijn; acute exacerbaties van COPD; acute otitis media bij kinderen; community-acquired pneumonie bij kinderen.
Recente informatie: september 2018
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
nusinersen
Andere wijzigingen
valsartan
Geneesmiddelenbewaking
Gynaecomastie van medicamenteuze oorsprong