Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica april 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV): herzien advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
Door de HGR wordt nu ook aanbevolen om jongens van 9 tot 14 jaar systematisch te vaccineren tegen HPV (voorheen enkel meisjes). De grootste gezondheidswinst van HPV-vaccinatie blijft te verwachten bij vrouwen, met name door de preventie van baarmoederhalskanker.
Vaccinatie tegen varicella (windpokken): herzien advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De HGR adviseert geen systematische vaccinatie van kinderen tegen varicella. In specifieke situaties is de vaccinatie zinvol, ter bescherming van risicogroepen waarbij varicella zeer ernstig kan verlopen.
Vaccinatie tegen herpes zoster (zona): herzien advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De HGR adviseert geen systematische vaccinatie van volwassenen tegen herpes zoster, maar stelt dat vaccinatie op individuele basis kan worden overwogen. Het is op dit ogenblik evenwel moeilijk om een doelgroep te definiëren waarvoor vaccinatie actief moet worden aangemoedigd.
Goed om te weten
TOP 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg voor 2016
Informatiecampagne 2018 rond nucleair risico: distributie van jodiumtabletten
Dit artikel verwijst naar een aantal nuttige informatiebronnen rond het toedienen van hoge doses kaliumjodide in het geval van een nucleair ongeval: zowel betreffende de prioritaire doelgroepen van de inname van kaliumjodide, als betreffende praktische informatie rond bestellen, stockeren, afleveren en registreren van de kaliumjodidetabletten. Het BCFI herinnert specifiek aan volgende aspecten rond het gebruik van hoge doses kaliumjodide: (1) de leeftijd, en (2) het risico van allergische reacties.
Het Repertorium editie 2018
Recente informatie: maart 2018
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
guselkumab
ocrelizumab
 Nieuwigheden in de oncologie
atezolizumab
 Schrappingen
niet-maagsapresistent acetylsalicylzuurpreparaat in de cardiovasculaire preventie
paracetamol met verlengde afgifte
clodronaat tabletten
lithiumcarbonaat tabletten aan 250 en 500 mg
daclizumab
Andere wijzigingen
aprotinine
Geneesmiddelenbewaking
Spierkrampen: kinine steeds af te raden, magnesium niet aan te bevelen