Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica juni 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Stabiel COPD: behandeling van symptomen en onderhoudsbehandeling
​​In dit artikel wordt de aanpak van stabiel COPD besproken, met de GOLD 2017-aanbevelingen als basisreferentie, getoetst aan een aantal andere bronnen. Het step-up en step-down schema volgens GOLD 2017 wordt getoond en kritisch besproken.
De Transparantiefiches: een update
​​In dit artikel worden een aantal vermeldenswaardige nieuwigheden besproken rond volgende Transparantiefiches: "ADHD", "angststoornissen", "neuropathische pijn", "slapeloosheid", "voorkamerfibrillatie".
Goed om te weten
Verandering in doseerpipet paracetamol siroop 160mg/5ml (Perdolan®)
Om vergissingen te voorkomen is het belangrijk dat de apotheker bij een aflevering van paracetamol siroop duidelijke doseringsinstructies aanbrengt op de verpakking, in overeenstemming met het bijgeleverde doseersysteem, en de patiënt wijst op de verschillen in de oude en nieuwe Perdolan® doseerpipetten.
Recente informatie: mei 2018
 Nieuwigheden in de oncologie
lenvatinib
 Schrappingen
canreonaat
nisoldipine
naloxegol
didanosine
bisoxatine
simeprevir
permethrine
Andere wijzigingen
terugbetaling van de chinolonen
cilazapril
Geneesmiddelenbewaking
Valproïnezuur en het teratogene risico: bijkomende maatregelen om blootstelling in utero te vermijden
​​Bij zwangere vrouwen is valproïnezuur gecontra-indiceerd, tenzij in de zeldzame gevallen van epilepsie waarvoor geen andere behandeling doeltreffend is. Bij meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd mag valproïnezuur enkel gebruikt worden wanneer voldaan is aan strikte voorzorgsmaatregelen die deel uitmaken van een zwangerschapspreventieprogramma.​