Commentaar: liraglutide bij de behandeling van obesitas

De specialiteit Saxenda®, op basis van liraglutide, gebruikt bij de behandeling van obesitas, werd aangekondigd in de Recente Informatie van juni 2016. Daarin wordt vermeld: “In klinische studies leidde inname van liraglutide tot een gering gewichtsverlies (gemiddeld 5 % na één jaar)”. Deze informatie is gebaseerd op de analyse van vier studies door La Revue Prescrire [2016;35:486-90]. De firma wijst ons erop dat in de grootste studie met een follow-up van één jaar (SCALE Obesity and Prediabetes), behandeling met liraglutide leidde tot een gewichtsverlies van ongeveer 8 % na één jaar. Dit komt overeen met 5,6 kg extra gewichtsverlies ten opzichte van placebo. Deze studie werd ook besproken in de update van de Transparantiefiches die verscheen in de Folia van juni 2016, Ook als men zich enkel baseert op deze grootste studie blijft voor het BCFI de plaats van liraglutide bij de aanpak van obesitas beperkt, gezien de progressieve gewichtstoename bij stoppen van de behandeling, en de onzekerheden over de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn van liraglutide.