Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica september 2017
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Aanpak van otitis externa: goed gebruik van oordruppels
Discussie over de onderbouwing van de werkzaamheid van oordruppels bij otitis externa enover hun plaats daarbij, en over de keuze van oordruppels op basis van de aanwezigheid van een intact dan wel een geperforeerd trommelvlies.
Bevestiging van het langetermijnvoordeel van trastuzumab bij vrouwen met HER-2-positief niet-gemetastaseerd borstcarcinoom
Hypoglykemiërende sulfamiden: geen argumenten voor een verhoogd risico van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit
Recente informatie: augustus 2017
 Nieuwigheden in de oncologie
dinutuximab bèta
 Schrappingen
pentazocine
strontiumranelaat
chlooramfenicol oogdruppels
Andere wijzigingen
molsidomine terugbetaling
Geneesmiddelenbewaking
Geneesmiddelen met gelijkende namen: een belangrijke oorzaak van medicatiefouten
In dit artikel wordt een lijst gegeven van geneesmiddelen met gelijkende namen, een belangrijke oorzaak van medicatiefouten. Dergelijke lijsten, wanneer aangepast aan de eigen omgeving (bv. officina- of ziekenhuisapotheek) kunnen een hulpmiddel zijn om de geneesmiddelen met risico van dit type fouten te identificeren en preventieve maatregelen te nemen.