Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica maart 2017
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Interacties tussen geneesmiddelen en alcohol
Interacties tussen geneesmiddelen en alcohol met potentieel ernstige gevolgen worden besproken. Sommige interacties kunnen belangrijk zijn bij elke inname van alcohol (bv. interferentie met de centrale effecten), andere zijn vooral belangrijk bij chronisch alcoholisme of excessief alcoholgebruik (bv. levertoxiciteit).
Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium editie 2017
Lijst van tijdelijk onbeschikbare geneesmiddelen online beschikbaar bij het FAGG
Recente informatie: februari 2017
 Nieuwe specialiteiten
trametinib
 Geschrapte specialiteiten
cimetidine
chlooramfenicol
Geneesmiddelenbewaking
Direct werkende antivirale middelen tegen hepatitis C: advies van het EMA over recente signalen van ongewenste effecten