Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica oktober 2017
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Een rationeler gebruik van antibiotica bij luchtweginfecties is één van de pijlers van de aanpak van de resistentieproblematiek. Vandaar onze jaarlijkse aandacht voor dit onderwerp. Dit jaar is er in het bijzonder aandacht voor het juryrapport van de consensusvergadering “Het rationeel gebruik van antibiotica bij het kind in de ambulante zorg” (RIZIV, 2016), voor de plaats van antibiotica bij kinderen met otitis media met effusie, voor de plaats van antibiotica bij acute bronchitis en voor de recente discussie over de duur van antibioticumkuren.
Vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap: een update
De aanbeveling om aan zwangere vrouwen een herhalingsinenting tegen kinkhoest toe te dienen (tussen de 24ste en 32ste zwangerschapsweek, en dit bij elke zwangerschap), wordt versterkt door de resultaten van recent gepubliceerde observationele studies. Deze studies tonen bij de jonge zuigeling een daling van de incidentie van kinkhoest en een gunstige impact op de morbiditeit en mortaliteit door kinkhoest, indien de moeder werd gevaccineerd tijdens de zwangerschap.
Commentaar: is glycerol een werkzaam hoestmiddel bij kinderen?
Commentaar: controverse over de uitbreiding van de indicaties van empagliflozine
NPS Medicinewise (een Australische organisatie van onafhankelijke informatie gelijkaardig aan het BCFI) vestigt de aandacht op een aantal bijkomende beperkingen bij de analyse van de EMPA-REG-studie met empagliflozine.
Recente informatie: september 2017
 Nieuwigheden in de oncologie
elotuzumab
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
lonoctocog alfa
 Schrappingen
urofollitropine alfa
doxepine
Geneesmiddelenbewaking
Vaccinatie tegen rotavirus en risico van intestinale invaginatie: een update