Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica december 2017
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Directe orale anticoagulantia (DOAC’s): let op met de dosering bij patiënten met nierinsufficiëntie
Nogal wat patiënten behandeld met directe orale anticoagulantia (DOAC’s), nemen deze middelen in een niet-adequate dosering, bv. omdat onvoldoende wordt rekening gehouden met de nierfunctie. In de praktijk is het, zeker bij ouderen, niet gemakkelijk om de nierfunctie op elk ogenblik correct in te schatten, en het is onmogelijk om het anticoagulerend en dus beschermend effect van DOAC’s te monitoren.  Dit maakt dat het voorschrijven van DOAC’s niet zo simpel is als het lijkt.
Het gebruik van lachgas voor lichte sedatie in de tandartspraktijk
In dit artikel wordt aandacht besteed aan het gebruik van lachgas-zuurstofmengsels met maximaal 50% lachgas voor lichte sedatie in de tandartspraktijk, vooral op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad (2016). Aandacht gaat naar de patiëntengroepen die in aanmerking kunnen komen voor lichte sedatie met lachgas, en naar de elementen die noodzakelijk zijn om een goed gebruik ervan te waarborgen (selectie en opvolging van de patiënten, contra-indicaties en risico’s voor de patiënt en de zorgverstrekker).
Dankwoord aan de experten
Recente informatie: november 2017
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
baricitinib
 Nieuwigheden in de oncologie
venetoclax
Geneesmiddelenbewaking
Baclofen in de terugvalpreventie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid: ongunstige risico-batenverhouding
Recente gegevens versterken de conclusie van de Folia van april 2016 dat baclofen geen plaats heeft in de terugvalpreventie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid, een toepassing die trouwens niet als indicatie vermeld wordt in België in de SKP’s van de specialiteiten op basis van baclofen.