Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica november 2017
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Geen argumenten voor behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen
Een grootschalige gerandomiseerde studie bij personen ≥ 65 jaar met subklinische hypothyreoïdie toont geen voordeel van levothyroxine ten opzichte van placebo op de primaire eindpunten (symptomen, moeheid) of de secundaire eindpunten (o.a. levenskwaliteit, cardiovasculaire events).
Lactatiebevordering door geneesmiddelen: domperidon alleen bij moeders van premature kinderen; metoclopramide steeds af te raden
In dit artikel wordt de plaats besproken van domperidon en metoclopramide ter bevordering van lactatie, voor beide geneesmiddelen een off-label-gebruik. Enkel bij moeders van premature kinderen kan domperidon in bepaalde gevallen een optie zijn, maar er blijven vele onzekerheden en men dient bedacht te zijn op het risico van QT-verlenging door domperidon.
Goed om te weten
De direct werkende antivirale middelen bij chronische hepatitis C: recente controverse over hun klinische waarde
Er zijn voor deze middelen te weinig klinische gegevens van goede kwaliteit uit gerandomiseerd onderzoek om effecten op harde eindpunten (mortaliteit en morbiditeit) op lange termijn te kunnen beoordelen, en hun kosten-batenverhouding te kunnen inschatten. Hun gunstig effect op de sustained virological response op korte termijn volstaat niet om de effecten op harde eindpunten te voorspellen. Meer onderzoek is nodig.
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is sinds juli 2017 het expertisecentrum rabiës in België
Het RIZIV wenst door twee recente maatregelen lokale MFO-projecten aan te moedigen
Door een vereenvoudigde aanvraagprocedure en aangepaste financiering worden MFO-projecten aangemoedigd door het RIZIV.
Recente informatie: oktober 2017
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
tofacitinib
 Nieuwigheden in de oncologie
ixazomib
 Schrappingen
melkzuur
prednison
Andere wijzigingen
haloperidol
Geneesmiddelenbewaking
Vergissingen in de dosering van methotrexaat: dagelijkse inname in plaats van wekelijkse