Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica augustus 2017
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Influenza 2017 - 2018
Voor het seizoen 2017 – 2018 geldt, zoals vorig seizoen, dat er enkel voor jonge kinderen klinisch relevante argumenten zijn om een tetravalent influenzavaccin te verkiezen boven een trivalent influenzavaccin. Er zijn geen betrouwbare studiegegevens om de impact van vaccinatie van personen werkzaam in de gezondheidssector correct te kunnen evalueren. Studiegegevens uit Nederland helpen om de doeltreffendheid van het influenzavaccin beter in te schatten.
Goed om te weten
Canagliflozine bij type 2- diabetes: gunstig effect op bepaalde cardiovasculaire eindpunten maar verhoogd risico van amputatie t.h.v. de onderste ledematen
Recente informatie: juli 2017
 Nieuwigheden in de oncologie
alectinib
ramucirumab
 Schrappingen
aliskiren
zafirlukast
retigabine
promethazine
difterie-tetanusvaccin
Geneesmiddelenbewaking
Canagliflozine (en de andere gliflozinen) en risico van amputatie van de onderste ledematen