Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica januari 2017
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2011: stand van zaken 5 jaar later
Ook dit jaar moeten we besluiten dat geen van de geneesmiddelen waarvan sprake een echte meerwaarde toonde ten opzichte van de andere reeds bestaande therapeutische opties.
Vitamine K-antagonisten of directe orale anticoagulantia bij voorkamerfibrillatie en diepe veneuze trombose? De adviezen lopen uiteen
Standpunt BCFI: De VKA’s blijven in de meerderheid van de gevallen de eerste keuze, zeker bij langdurige behandeling bij oudere patiënten. Bij kortdurende behandeling, bv. in het kader van diepe veneuze trombose, kunnen praktische overwegingen spelen om eerder te kiezen voor een DOAC.
Commentaar: liraglutide bij de behandeling van obesitas
Recente informatie: december 2016
 Nieuwe specialiteiten
bisoprolol + perindopril
albutrepenonacog alfa
linaclotide
dapagliflozine + metformine
paliperidon
emtricitabine + tenofovir
osimertinib
ceritinib
panobinostat
natriumfenylbutyraat
 Geschrapte specialiteiten
lacidipine
Geneesmiddelenbewaking
Vermindering van de doeltreffendheid van hormonale urgentie-anticonceptie door enzyminductoren