Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica mei 2017
Intro: Deze maand in de Folia
Reizen en geneesmiddelen
Zelfbehandeling van reizigersdiarree: goed gebruik van antibiotica
Een restrictiever antibioticumgebruik bij zelfbehandeling van reizigersdiarree wordt aanbevolen. In de situaties waar een antibioticum noodzakelijk is, is azithromycine steeds het eerstekeuzeantibioticum; chinolonen worden in deze context verlaten.
Medicamenteuze profylaxe van malaria
De beslissing om medicamenteuze malariaprofylaxe te starten, alsook de keuze van het geneesmiddel moeten steeds gebeuren op maat van de individuele reiziger.
Certificaat van vaccinatie tegen gele koorts levenslang geldig
Het certificaat van vaccinatie tegen gele koorts is bij de meeste personen levenslang geldig.
Vaccinatie tegen polio
Bij reizen naar gebieden waar er nog risico van polio bestaat, is het van belang om de meest recente richtlijnen inzake de nood aan een herhalingsinenting tegen polio op te volgen.
Flash
Aripiprazol en compulsief gedrag
Goed om te weten
Verhogen hormonale anticonceptiva het risico van depressie?
Recente gegevens versterken het vermoeden dat hormonale anticonceptiva het risico van depressie kunnen verhogen, en vooral bij adolescenten met risico van depressie is voorzichtigheid geboden.
Epilepsie en geneesmiddelengebruik
Recente Belgische gegevens tonen dat valproïnezuur het meest gebruikte anti-epilepticum is. Omwille van het belangrijke teratogene risico moet valproïnezuur bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd vermeden worden.
Recente informatie: april 2017
 Nieuwe specialiteiten
selexipag
ixekizumab
daclizumab
migalastat
Geneesmiddelenbewaking
Diarree van medicamenteuze oorsprong
Bij optreden van diarree moet, naast aan talrijke andere mogelijke oorzaken, ook gedacht worden aan een medicamenteuze oorzaak. Hier worden enkele geneesmiddelen die diarree kunnen veroorzaken, belicht.