Goed om te weten
COVID-19: ivermectine beïnvloedt ziekteverloop bij milde COVID-19 niet

Er blijft belangstelling bestaan voor het antiparasitaire middel ivermectine in de behandeling van COVID-19. Alleen degelijk gerandomiseerd onderzoek kan uitsluitsel geven over zijn werkzaamheid [zie ons Goed om te weten-bericht in Folia januari 2021].

 • In JAMA1 verscheen op 4 maart 2021 een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie.

  • De studie (Colombia, n=400) betrof patiënten met PCR-bevestigde COVID-19 en milde symptomen (gedefinieerd als: waarbij geen zuurstoftoediening vereist is). De patiënten waren thuis of in het ziekenhuis, en kregen ivermectine (kuur van 5 dagen) binnen de 7 dagen na optreden van de symptomen. Patiënten met leverfunctiestoornissen waren uitgesloten uit de studie.

  • De studie toont geen voordeel van ivermectine in de tijd tot herstel van de symptomen (primair eindpunt): 10 dagen versus 12 dagen met placebo (statistisch niet significant). Op dag 21 waren 82% (ivermectinegroep) en 79% (placebogroep) van de patiënten symptoomvrij.

  • In beide groepen werden ongewenste events even frequent gemeld (>75%, vooral hoofdpijn, duizeligheid, diarree).

  • De studie had enkele methodologische tekortkomingen, onder andere het aanpassen van de studie-opzet in de eerste weken van de studie; dit wordt duidelijk uitgelegd in de publicatie.

 • Het Nederlandse SWAB2 (Stichting Werkgroep Antibioticabeleid) bespreekt de beschikbare gegevens rond het gebruik van ivermectine bij COVID-19 (met reeds een discussie van de JAMA-studie). SWAB wijst op talrijke andere studies en op meta-analyses met ivermectine bij COVID-19 die niet volstaan om een uitspraak te doen over de werkzaamheid en veiligheid. Het besluit in het document van SWAB (laatst bijgewerkt op 09/03/21) is: “Op basis van de beschikbare data kan op dit moment geen positief advies worden uitgebracht om ivermectine toe te dienen buiten studieverband omdat geen betrouwbare uitspraak kan worden gedaan over een positief effect.

 • De Amerikaanse FDA riep op 5 maart 2021, in een boodschap gericht tot het grote publiek, op om ivermectine niet te gebruiken in de preventie of behandeling van COVID-19.

 • Ook de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) besteden aandacht aan ivermectine bij COVID-19, en besluiten in hun document (laatst bijgewerkt op 11/02/21) dat de gegevens op dit ogenblik onvoldoende zijn om de plaats van ivermectine bij COVID-19 te definiëren.

 • Ook het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA waarschuwt, na een analyse van de beschikbare evidentie, tegen het gebruik van ivermectine ter preventie of behandeling van COVID-19 buiten het kader van klinische studies: zie bericht op website EMA (22/03/21).

 
Nota: voor al onze artikels in verband met geneesmiddelen bij COVID-19: zie onze website “COVID-19 update” 
 

Specifieke bronnen

1.  López-Medina E, López Po et al. Effect of Ivermectin on Time to Resolution of Symptoms Among Adults With Mild COVID-19. A Randomized Clinical Trial. JAMA. Online op 04/03/21. Doi:10.1001/jama.2021.3071
2.  https://swab.nl/nl/covid-19 (zoekterm: ivermectine), laatst geconsulteerd op 18/03/21