Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica april 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Melatonine bij kinderen met slapeloosheid?
Het is moeilijk om op basis van de beschikbare gegevens de plaats te bepalen van melatonine bij kinderen met slapeloosheid. Voedingssupplementen op basis van melatonine zijn onbetrouwbaar qua samenstelling.
Goed om te weten
Het Repertorium editie 2021
Semaglutide: nieuwe behandeloptie bij obesitas?
Goed gebruik van slaapmiddelen: een blijvend probleem
COVID-19: “voorwaardelijke vergunning” voor een vierde vaccin: Janssen COVID-19 Vaccine®
COVID-19: ivermectine beïnvloedt ziekteverloop bij milde COVID-19 niet
COVID-19: RECOVERY-studie over colchicine bij gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 vroegtijdig gestopt
COVID-19: recente gegevens bevestigen dat er geen plaats is voor azithromycine
COVID-19: profylactisch antipyretica vóór vaccinatie? Geen bewezen voordeel
COVID-19 Vaccine AstraZeneca®: risico-batenverhouding blijft gunstig. Zeldzame trombo-embolische events met trombocytopenie vereisen verder onderzoek
80+
Bewegingsstoornissen door medicatie
Auditorium
Nieuwe FoliaQuiz over reumatoïde artritis
Recente informatie: maart 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
COVID-19 vaccin: Janssen COVID-19 Vaccine®▼
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
fluocinolon (Iluvien® )
ranolazine (Ranexa® )
 Nieuwigheden in de oncologie
axicabtagene ciloleucel (Yescarta ®▼ )
Terug op de markt
meclozine (Agyrax®)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
bazedoxifeen (Conbriza®)
celiprolol (Selectol®)
miconazol vaginale zachte capsules (Gyno-Daktarin® vag. zachte caps.)
Andere wijzigingen
warfarine (Marevan ® )
Medische noodprogramma’s
Geneesmiddelenbewaking
Pericarditis door geneesmiddelen
Antitumorale middelen en geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken of stimuleren, zijn de geneesmiddelen die het meest frequent in verband worden gebracht met pericarditis. Het gaat voor de meeste geneesmiddelen om een (zeer) zeldzaam ongewenst effect.